De website www.aangenmaammakelaardij.nl (KvK 34214055), hierna te noemen aangenaammakelaardij.nl, verleent je hierbij toegang tot aangenaammakelaardij.nl en publiceert hier teksetn, afbeeldingen en andere materialen die door aangenaammakelaardij.nl en derden zijn aangeleverd.

Aangenaammakelaardij.nl behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op aangenaammakelaardij.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van aangenaammakelaardij.nl

Beperkte aansprakelijkheid

De op aangenaammakelaardij.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van aangenaammakelaardij.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op aangenaammakelaardij.nl onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Op basis van dergelijke fouten komt nooit een overeenkomst tot stand.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij aangenaammakelaardij.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van aangenaammakelaardij.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.

Wijzigingen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.