Het antwoord op veelgestelde vragen wordt hier gegeven.

Staat het antwoord op je vraag hier niet bij neem dan contact op.


Door Aangenaam uitgebrachte NWWI gevalideerde rapporten worden geaccepteerd door alle in Nederland actieve geldverstrekkers en banken.

Door Aangenaam uitgebrachte gevalideerde rapporten voldoen aan alle eisen voor een NHG hypotheek.

Normaal gesproken kan binnen een aantal werkdagen een afspraak voor inspectie van de woning worden gemaakt (mede afhankelijk van de verschillende betrokken agenda’s.)

Er wordt naar gestreefd om binnen 3 werkdagen na de inspectie en na ontvangst van alle benodigde documenten een NWWI gevalideerd rapport te leveren.

Buiten een akkoord op de opdrachtvoorwaarden (voorafgaand aan de inspectie door Taxapi aan u verzonden) zijn de volgende stukken nodig:

 • akte van levering (eigendomsbewijs)
 • akte van splitsing in appartementsrechten
 • plattegrondtekeningen of een meetrapport
 • actuele balans van de VvE (als dit niet wordt opgesteld een recent bankafschrift)
 • actuele notulen van de VvE
 • meerjaren onderhoudsplan van de VvE (MJOP)

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxatie die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Omdat iedere taxatie anders is kan er niet op voorhand een tarief worden genoemd, dit zal mede afhangen van het soort woning en de ingeschatte hoeveelheid werk.

Zeker is dat Aangenaam Makelaardij altijd met een vast, vooraf besproken tarief werkt, waarin alle kosten zijn begrepen, dus echt een totaaltarief daar waar andere aanbieders nog wel eens werken met een “opteltarief” of een tarief afhankelijk van de getaxeerde waarde.

In het gevalideerde rapport komen in ieder geval de volgende elementen voor:

 • de soort woning
 • de grootte, aard en indeling van de woning
 • de grootte, aard en indeling van het perceel
 • de ligging, het uitzicht, eventuele overlast, het voorzieningenniveau in de omgeving
 • de bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van de woning
 • het afwerkingsniveau
 • de esthetische en architectonische kwaliteit
 • of er sprake is van zakelijke rechten
 • de eigendomsinformatie, een kadastrale kaart
 • bestemmingsinformatie
 • milieu informatie
 • referentie-objecten