Veel gestelde vragen
- Wordt het taxatierapport geaccepteerd door alle geldverstrekkers?

Door Aangenaam uitgebrachte NWWI gevalideerde rapporten worden geaccepteerd door alle in Nederland actieve geldverstrekkers en banken.

- Kan het rapport worden gebruikt voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie?

Door Aangenaam uitgebrachte gevalideerde rapporten voldoen aan alle eisen voor een NHG hypotheek.

- Hoe snel kan een afspraak worden gemaakt?

Normaal gesproken kan altijd binnen 3 werkdagen een afspraak voor inspectie van de woning worden gemaakt (mede afhankelijk van de verschillende betrokken agenda's.

- Hoe snel kan een rapport worden geleverd?

Er wordt naar gestreefd om binnen 3 werkdagen na de inspectie en na ontvangst van alle benodigde documenten een NWWI gevalideerd rapport te leveren.

- Welke documenten zijn benodigd voor de taxatie?

Buiten een akkoord op de opdrachtvoorwaarden (ongeveer 1 dag vóór de inspectie door NWWI aan u verzonden) zijn de volgende stukken nodig:

  • akte van levering (eigendomsbewijs)
  • akte van splitsing in appartementsrechten
  • plattegrondtekeningen of een meetrapport
  • actuele balans van de VvE (als dit niet wordt opgesteld een recent bankafschrift)
  • actuele notulen van de VvE
  • meerjaren onderhoudsplan van de VvE (MJOP)
- Wat is het NWWI?

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxatie die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Heb je vragen waarop het antwoord hier niet is gegeven, neem rustig even contact op zodat we die kunnen beantwoorden.