Aangenaam MakelaardijPrivacybeleid

Privacyverklaring van Aangenaam Makelaardij

Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk met je gegevens om. Om je daarover beter te informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld.

Over ons

Heb je vragen over deze verklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot je rechten dan kan je ons via onderstaande gegevens bereiken:

 • Aangenaam Makelaardij
 • KvK: 34214055
 • email: algemeen@aangenaammakelaardij.nl
 • telefoon: 0652333470

Verwerking en doeleinden

De redenen om je persoonsgegevens te verwerken:

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor doeleinden die we hieronder beschrijven. Je kan op verschillende manieren met ons in contact staan.

Hoe komen we aan je persoonsgegevens?

We hebben je gegevens van jou zelf verkregen, via een tussenpersoon als een makelaar of hypotheekadviseur of uit de openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere bronnen.

Bewaartermijnen

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens moeten we echter langdurig bewaren:

 • een aantal gegevens van onze dienstverlening bewaren we 20 jaar omdat dit de periode is waarin wij nog aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beroepsfouten
 • wij moeten bewijzen dat we de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (hierna “Wwft”) hebben uitgevoerd, vanwege deze wettelijke plicht bewaren we bepaalde gegevens 5 jaar.

Verwerkingen

Contactformulier of email

Je kan contact met ons opnemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen. We hebben dan gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van je hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier verwerken we met het doel om op je bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal 5 jaar na onze laatste correspondentie.

Facturatie

ls je ons een opdracht hebt gegeven dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling krijgen we bovendien te zien van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Dienstverlening Aangenaam Makelaardij- Taxatie

Om voor een woning een taxatie te kunnen uitvoeren hebben we jouw persoonsgegevens nodig.

Ten eerste verwerken we je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer(-s) en gegevens van de taxeren woning om de waarde te bepalen. Deze gegevens worden gedeeld met het validatie instituut. Daarnaast verwerken we alle gegevens die je ons verstrekt. Wij bewaren deze gegevens maximaal 20 jaar.

Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

Naast de hiervoor bij verwerkingen opgegeven partijen delen we persoonsgegevens ook met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 1. hosting van onze website
 2. hosting van ons CRM systeem
 3. webbouwer
 4. online digitale handtekeningdienst
 5. cloudopslag
 6. boekhoudsoftware en onze boekhouder
 7. valideringsinstituut NWWI
 8. taxatie softwareleverancier

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan om ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld.

Verplichte toets Wwft

De gegevens die noodzakelijk zijn voor de verplichte toets onder de Wwft delen we met de FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die je hebt en de invloed die je kan uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via algemeen@aangenaammakelaardij.nl

Inzage, rectificatie en wissen

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoek deze te (laten) rectificeren of wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw gegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw gegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw gegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kan overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan?

Neem dan eerst contact met ons op om te zien of er een oplossing mogelijk is. Mochten we er niet uitkomen dan kan je contact opnemen met de klachtencoördinator van VastgoedPro via privacy@vastgoedpro.nl.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken we Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan via je browserinstellingen.

Links

Op onze website kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze site. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren.

× Hoe kan ik je helpen?