Aangenaam MakelaardijVeelgestelde vragen

 • Wordt een door Aangenaam opgesteld NWWI taxatierapport geaccepteerd door alle geldverstrekkers?

  Door Aangenaam uitgebrachte NWWI gevalideerde rapporten worden geaccepteerd door alle in Nederland actieve geldverstrekkers en banken.

 • Kan het rapport worden gebruikt voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie)?

  Door Aangenaam uitgebrachte gevalideerde rapporten voldoen aan alle eisen voor een NHG hypotheek.

 • Hoe snel kan een afspraak worden gemaakt?

  Normaal gesproken kan binnen een aantal werkdagen een afspraak voor inspectie van de woning worden gemaakt (mede afhankelijk van de verschillende betrokken agenda's.)

 • Hoe snel kan een rapport worden geleverd?

  Er wordt naar gestreefd om binnen 3 werkdagen na de inspectie en na ontvangst van alle benodigde documenten een NWWI gevalideerd rapport te leveren.

 • Welke documenten zijn benodigd voor de taxatie?

  Buiten een akkoord op de opdrachtvoorwaarden (voorafgaand aan de inspectie door Taxapi aan u verzonden) zijn de volgende stukken nodig

  - akte van levering (eigendomsbewijs)
  - akte van splitsing in appartementsrechten
  - plattegrondtekeningen of een meetrapport
  - actuele balans van de VvE (als dit niet wordt opgesteld een recent bankafschrift)
  - actuele notulen van de VvE
  - meerjaren onderhoudsplan van de VvE (MJOP)

 • Wat is het NWWI?

  Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxatie die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

 • Wat kost een taxatie?

  Omdat iedere taxatie anders is kan er niet op voorhand een tarief worden genoemd, dit zal mede afhangen van het soort woning en de ingeschatte hoeveelheid werk.
  Zeker is dat Aangenaam Makelaardij altijd met een vast, vooraf besproken tarief werkt, waarin alle kosten zijn begrepen, dus echt een totaaltarief daar waar andere aanbieders nog wel eens werken met een "opteltarief" of een tarief afhankelijk van de getaxeerde waarde.

 • Wat staat er in een taxatierapport?

  - de soort woning
  - de grootte, aard en indeling van de woning
  - de grootte, aard en indeling van het perceel
  - de ligging, het uitzicht, eventuele overlast, het voorzieningenniveau in de omgeving
  - de bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van de woning
  - het afwerkingsniveau
  de esthetische en architectonische kwaliteit
  - of er sprake is van zakelijke rechten
  - de eigendomsinformatie, een kadastrale kaart
  - bestemmingsinformatie
  - milieu informatie
  - referentie-objecten

× Hoe kan ik je helpen?